ارسال با پست پیشتاز

تمامی کالاها پس از سفارش از طریق پس پیشتاز ارسال خواهند شد و با توجه به مسافت بین 2 الی 4 روز کاری تحویل داده خواهد شد.

در صورتی که درخواست ریشه گذاری برای چارقد ها را داشته باشید. سفارش شما پس از ریشه گذاری که حدود 4 الی 6 روز زمان می برد، ارسال خواهد شد.